A MOŻE WSTĄPIĆ DO ROTARACTU…?

A MOŻE WSTĄPIĆ DO ROTARACTU…?

Nierozłącznym elementem życia jest ciągły rozwój osobisty. Pozwala on nam spełniać nasze marzenia, a nawet łatwej radzić sobie z trudnościami, jakie czekają nas w przyszłości. W tym celu możemy rozpocząć studia, udać się na dodatkowe kursy, znaleźć staż…

…albo rozpocząć działalność w Rotarakcie! Jest to jeden z programów Rotary International – organizacji międzynarodowej – którego celem jest kształtowanie młodych liderów poprzez organizowanie różnych projektów charytatywnych i służenie lokalnej społeczności zgodnie z mottem “Service Above Self”. Każdy klub ma swoje wewnętrzne zasady, które trzeba spełnić, aby zostać członkiem, a żeby ubiegać się o członkostwo wystarczy mieć ukończone 18 lat.

Głównymi filarami Rotaractu są: rozwój zawodowy, rozwój umiejętności przywódczych oraz działalność charytatywna. Działalność charytatywna ma za zadanie polepszyć jakość życia we własnym środowisku i za granicą, a dotyczy problemów życia codziennego wielu ludzi tj. ubóstwa, głodu, przemocy, odosobnienia, niepełnosprawności itp. Realizowane projekty przyjmują różną skalę w zależności od liczby, możliwości, zainteresowań i wyobraźni członków klubu – mogą to być przeróżne zbiórki (np. żywności, karmy dla zwierząt, odzieży używanej, zabawek dla dzieci), sprzątanie lasu lub okolicy, robienie zabawek dla zwierząt, wysyłanie kart z życzeniami dla osób starszych, zakładanie lokalnych darmowych biblioteczek, sadzenie roślin, organizowanie wydarzeń i imprez charytatywnych, a nawet promowanie nowych technologii i rozwiązań!

I właśnie, gdy przystąpisz do projektu, rozpoczyna się rozwój twoich umiejętności przywódczych – kierowanie zespołem oraz współpraca. Koordynator projektu musi stworzyć zespół, przydzielić obowiązki, utrzymywać kontakt i nadzorować realizację, zupełnie jak prawdziwy project manager w prawdziwej firmie!  Sama realizacja projektu wymaga od zespołu stałego kontaktu z przedstawicielami firm, instytucjami pomocy społecznej lub zwykłymi ludźmi – a przez to rozwijamy, m.in. nasze umiejętności negocjacji czy prowadzenia small talku. Zrealizowane projekty są także wizytówką – dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu stajemy się atrakcyjni dla potencjalnego pracodawcy.

Ale to dopiero początek! To, co osiągniecie i co zrobicie zależy tylko od was. Możliwości są ogromne i to wy z nich korzystacie, to wy się rozwijacie. Klub jest idealnym miejscem, żeby poznać ludzi podobnych do was i uzyskać wsparcie osób bardziej doświadczonych oraz takich, które już kroczą po jednej z waszych wymarzonych ścieżek!

Co więcej możecie zrobić? Co jeszcze Rotaract może wam zaoferować? Jeśli nadal wam mało, to możecie zostać członkiem Zarządu swojego klubu – Skarbnikiem, Sekretarzem, Wiceprezydentem oraz Prezydentem. Skarbnik jest odpowiedzialny za płynność i stabilność finansową klubu, zbiera i rozdziela fundusze, wspólnie z Zarządem ustala budżet, opłaca rachunki. Chcesz zostać księgowym? To idealna rola dla ciebie!

Sekretarz odpowiedzialny jest za komunikację wewnątrzklubową, prowadzi także notatki ze spotkań, dokumentację klubową, kontroluje obecność i frekwencję. To bardzo odpowiedzialna rola, która nauczy cię dokładności i sporządzania dokumentacji!

Wiceprezydent jest prawą ręką prezydenta – zastępuje go podczas jego nieobecności, wywiązuje się z powierzonych zadań oraz nadzoruję pracę członków klubu, a Prezydent ma za zadanie nadzorować działalność klubu, ustalać zakres odpowiedzialności, prowadzić regularnie spotkania i utrzymywać kontakt ze sponsorującym klubem Rotary. Ponadto prezydent pełni też funkcje reprezentacyjne – utrzymywanie kontaktu i współpraca z innymi klubami, dbałość o wizerunek klubu, promowanie swojego klubu. Jest łącznikiem pomiędzy członkami klubu a całą organizacją. Każda z tych ról jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania klubu – podobnie, jak każdy jego członek! Więc na co czekasz? Dołącz do Rotaractu!

Autorzy: Paweł Sosiński i Jakub Kornet, RAC Warszawa