Prekonwencja Rotaract w Hamburgu 2019

Prekonwencja Rotaract w Hamburgu 2019

Konwencja Rotary International to coroczne spotkanie Rotarian (oraz Rotaractorów i przyjaciół Rotary) z całego świata, podczas którego mają oni możliwość spotkać się, wymienić doświadczeniami, pomysłami oraz zainspirować nawzajem do dalszych działań. Prekonwencja jest wydarzeniem poprzedzającym główną część konwencji i jest ona dedykowana m. in. Rotaractorom. Rotaractowi podczas prekonwencji poświęcona jest oddzielna sesja szkoleniowa. W tym roku prekonwencja miała miejsce w dniach 31.05-1.06.2019.

 

W tym roku do Hamburga przyjechało niemal 1000 Rotaractorów z całego świata, nawet z najbardziej odległych części naszego globu. Mieliśmy okazję podyskutować o najlepszych projektach klubowych, ciekawych akcjach przeprowadzonych nie tylko w Europie, ale i w Afryce czy Ameryce. Poznaliśmy wiele wspaniałych osób, które zmotywowały nas do dalszej służby na rzecz społeczności lokalnej.  Tym, co moim zdaniem jest najlepsze w tego typu spotkaniach jest to, że możemy zobaczyć jak wiele różni Rotaract w Polsce a nawet Europie od Rotaractu w Azji czy Afryce, jak odmienne mamy metody działania, przeprowadzania akcji. Inna jest też specyfika klubów, mimo że łączą nas te same cele i te same zasady. Najbardziej było to widoczne na panelach, które miały charakter dyskusyjny, a uczestnicy reprezentowali kluby z najróżniejszych zakątków świata.

Szkolenia podczas prekonwencji odbywały się na raz w 4 salach, także każdy mógł dowolnie wybrać najciekawsze dla siebie z punktu widzenia tematów dyskusji prelekcje. Mówiąc krótko, było w czym wybierać! Tematyka paneli skupiała się na problemach członkostwa, MDIO, przechodzenia z Rotaractu do Rotary, rozwoju profesjonalnego, szerzenia pokoju na świecie itp. Przedmiotem dyskusji były więc nie tylko sprawy klubowe, ale i zagadnienia związane z rozwojem osobistym. Część paneli była przeznaczona dla DRRów Elektów. Pomiędzy panelami miała miejsce tzw. general session, czyli spotkanie plenarne wszystkich uczestników, na którym m.in. przemawiał obecny Prezydent RI Barry Rasin oraz Prezydent RI Elekt Mark Maloney. Barry Rasin postawił przed nami trudne zadanie, jakim było podojenie liczny członków Rotaract na świecie. Nielicznym się to udało, za co zostali nagrodzeni przez Prezydenta. Podczas swojego wystąpienia zachęcał on Rotaractorów do dołączania do Rotary, kontunuowania służby na rzecz społeczności lokalnych i do bycia inspiracja również dla Rotarian. Przypomniał również o znaczącej dla nas zmianie, a mianowicie Rotaract od niedawna stał się równy z Rotary, co oznacza, że będą nas dotyczyć te same prawa i obowiązki co kluby Rotary (co do opłat wciąż trwa dyskusja). Mark Maloney podkreślał z kolei rolę rodziny w tworzeniu Rotary. Zgodnie ze swoim hasłem „Rotary connects the world” mówił, że to Rotary i Rotaract łączą świat. Jak to powiedział sam Prezydent: „Rotaractors are now part of my Rotary family”, co potwierdza, że będzie on kontynuował to, co zapoczątkował Rassin.

 

Pierwszym z paneli, w którym wzięłam udział był ten o tematyce MDIO. Jako członek MDIO Rotaract Europe byłam ciekawa, jak działają inne MDIO na świecie. Podczas panelu rozmawialiśmy o strukturze, członkostwie, leadership oraz współpracy w MDIO. Jednym z problemów, który wydał nam się warty uwagi były różnice językowe i kulturowe w MDIO. Następnie udałam się na panel o członkostwie, gdyż to jest główny problem Rotaractu w Polsce. Niestety nie przyniósł on pomysłów na efektywne rozwiązanie naszego problemu, gdyż, jak już wspominałam, każdy kontynent ma pewną specyfikę działania a panel prowadzili Rotaractorzy z USA. Proponowali by rozwijać kluby na uczelniach i zachęcać nowych ludzi do dołączania oferując im punkty (doliczane im zapewne do studiów) za aktywność charytatywną. Nie jest to rozwiązanie dla nas. Ponadto wskazywali, ze powinniśmy realizować projekty atrakcyjne dla nowych osób, spotkania nie tyle robocze, ile bardziej społeczne oraz skupiać się na rozwoju profesjonalnym. Nowych członków trzeba też angażować w prace klubu, co pozwoli im czuć się potrzebnymi i zachęci do pozostania w klubie. Cóż, spróbujemy! Paradoksalne było to, że podczas panelu jako problem wskazany przez członka RAC z Indii było to, że nie wie on jak przeprowadzić spotkania mając 6 000 osób w klubie! Na co nasza odpowiedź brzmiała, co zrobić jak jest ich 4-5 osób? Po krótkiej fali śmiechu stwierdziliśmy, że Indie musza zasilić kluby w Europie 😉

Kiedy nasza przygoda z Rotaractem dobiega końca trzeba pomyśleć o transferze do Rotary i właśnie tego dotyczył kolejny panel, na którym byłam. Jako wskazówki przydatne w szukaniu klubu Rotary dla siebie prowadzący dyskusję wskazywali, że przed dokonaniem wyboru warto odwiedzić kilka klubów Rotary, przyjść do nich na spotkania, wziąć udział w akcjach i wtedy podjąć decyzję. Przykładowo w Argentynie każdy Rotaractor przez miesiąc odwiedza jeden klub Rotary, żeby poznać członków i specyfikę klubu. Dla Rotaractorów problemem jest np. płacenie za lunch czy kolacje. Prelegenci zaproponowali rezygnację z jedzenia i po prostu uczestnictwo w spotkaniu. Kolejne panele były poświęcone rozwojowi klubów, korzystaniu z narzędzi social media do promocji klubu, rozwiązywaniu konfliktów w klubach. Były to bardzo inspirujące panele i szkoda, że nie dało się uczestniczyć we wszystkim na raz.

Wszystkich Rotaractorów serdecznie zachęcam do uczestniczenia w Konwencjach jak i konferencjach Rotary i Rotaract. Pamiętajmy, że jesteśmy organizacją ogólnoświatową i największą wartością jest to, że jesteśmy w tym wszyscy razem, niezależnie od pochodzenia, kultury czy języka. Wszyscy razem działamy w jednym celu i jak mówi Prezydent RI Elekt, Rotary łączy świat. Pozostając jednak w tematyce obecnej kadencji mogę powiedzieć, że udział w konferencji dał mi możliwość poznania wielu niesamowitych osób, porozmawiania z nimi o realizowanych projektach i zainspirowania się do dalszych działań. Pozwoliło mi to zobaczyć jak piękne rzeczy robimy jako społeczność świata!

* Kolejna konwencja odbędzie się w czerwca 2020 na ….. Hawajach! Aloha i do zobaczenia!